Dumitrești, cea mai mare comună de pe Valea Râmnicului

Written by
DATE_FORMAT_LC2

Dumitrești, cea mai mare comună de pe Valea Râmnicului

Comuna Dumitrești este situată pe cursul mediu al râului Râmnicu Sărat, într-o depresiune subcarpatică situată în zona de sud, sud – vest a județului Vrancea. Localitatea este mărginită la vest de Dealul Bisoca, în nord – vest de Dealul Roșu și Dealurile Gârbovei. În nord se învecinează cu depresiunea Râmna și Mera, iar la est cu Dealul Deleanu. Spre sud, la limita dintre județele Vrancea și Buzău, se înalță Dealul Căpățânii.
Comunele învecinate sunt: Chiojdeni la sud-vest, Gura Caliței în nord, Bordeşti la est şi Buda, din judeţul Buzău, în sud-est. 
Comuna se află la o distanţă de 40 km de Focşani şi 30 km de Râmnicul Sărat pe şoselele ce fac legătura.

Satele componente ale comunei

Comuna Dumitrești are în componența sa 16 sate. Acestea sunt: Dumitreşti, Blidari, Dumitreştii de Sus, Motnău, Siminoc, Trestia, Tinoasa, Lăştuni, Poieniţa, Valea-Mică, Dumitreştii Faţă, Roşcari, Biceştii de Sus, Găloieşti, Biceştii de Jos, Lupoaia.

Date generale
Suprafața: 85 km.p.
Intravilan: 12,8 km.p.
Extravilan: 72,2 km.p.
Populație: 5380
Gospodării: 3900
Nr. locuințe: 3821
Nr. grădinițe: 11
Nr. școli: 12
Nr. licee: 1

 

Activități specifice zonei: creşterea animalelor, pomicultură, prelucrarea lemnului.